top of page

Gode Penge arbejder for at demokratisere og omstille pengesystemet, så det fungerer for samfundet som helhed.
 
Foreningen er almennyttig og fri af økonomiske og partipolitiske interesser.
 
Vi er inspireret af Positive Money og er medlem af International Movement for Monetary Reform.

Mail: kontakt@godepenge.dk


 

RE:DK er et netværk for økonomer, studerende og andre med en økonomifaglig interesse. Foreningen fremmer pluralisme på økonomiske institutter i Danmark, for at fremme den frie videns-udvikling og kritiske tænkning iht. gængse akademiske principper.

 

Det 21. århundrede har nye politiske udfordringer, hvor pluralismen kan bidrage til, at fremtidens økonomer bedst muligt kan bidrage til samfundsudviklingen. Den økonomiske videnskab er en samfundsvidenskab, og derfor ikke i stand til at give eksakte og permanente svar.

Mail: akademi@rethinkeconomics.org

bottom of page