top of page

Program 2022

I denne udgave af Økonomiskolen fokuserer vi på klimakrisen og dens sammenhænge med økonomien og ulighed, særligt mellem det globale nord og det globale syd. Derfor har vi prioriteret at invitere de dygtigste oplægsholdere vi kan finde, til at komme godt omkring hovedemnet.

Undervejs vil du blive introduceret for teorier og idéer indenfor økonomi, økofeminisme, industripolitik, udviklingsstudier, finanskapitalisme, pengeteori, miljøøkonomi, økologisk økonomi, modvækst, konflikt- og fredsstudier, grøn finans, dekolonialisering, planetære grænser og meget mere.

 

Niveauet er introducerende, og selvom det er en fordel at have kendskab til et givet emne, er det ikke en forudsætning. Samtidig forventer vi, at alle vil kunne få et udbytte af at deltage. Særligt de der arbejder med klima, miljø, udvikling og/eller økonomi.

22. SEPTEMBER: INTRODUKTION TIL ØKONOMISKOLEN 2022 OG PLURALISTISK ØKONOMI

 • Introduktion til Økonomiskolen 2022 og Pluralistisk Økonomi,
  v. Mads Falkenfleth (Forperson i RE:DK)

 • Forandringsteorier til en Grøn Retfærdig Fremtid,
  v. Joachim P. Tilsted (Phd-studerende ved Lunds Universitet og Næstforperson i RE:DK)


29. SEPTEMBER: INTRODUKTION TIL KLIMAØKONOMI I TEORI OG PRAKSIS

 • Some Issues with the Economics of Environmental Policies*,
  v. Louison Cahen-Fourot (Adjunkt i Økonomi ved Roskilde Universitet)

 • Cost-Benefit Analyse og Værdiansættelse af Naturen
  v. Marie Lautrup (Postdoc i Miljø- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet)


6. OKTOBER: GLOBAL ULIGHED: INTRODUKTION TIL GLOBALE FORMUEKÆDER OG FEMINISTISK ØKONOMI

 • Feminist Economics in a Warming World*
  v. Jayati Ghosh** (Professor i Økonomi ved University of Massachussetts Amherts)

 • Global Wealth Chains: Asset Strategies in the World Economy*,
  v. Leonard Seabrooke & Duncan Wigan (hhv. Prof. og Prof. mso i Politisk Økonomi ved CBS


13. OKTOBER: GRØN FINANS: HVAD ER FINANSSEKTORENS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING?

 • Finanssektorens Rolle i Den Grønne Omstilling,
  v. Andrea Thorup (Sekretariatsleder for Gode Penge)

 • Green Finance and Ecological Macroplanning*,
  v. Cornel Ban (Lektor i International Politisk Økonomi ved CBS)


20. OKTOBER: BÆREDYGTIGHED. HVAD ER DET OG HVILKEN ROLLE SPILLER STATEN I AT SIKRE DET?

 • Values and Costs: We Can't Afford Not to Fix Climate Change*,
  v. Kimberly Nicholas (Lektor i Bæredygtighed ved Lunds Universitet)

 • Beyond Governance? States and Markets in the Age of Climate Breakdown*,
  v. Milan Babic (Adjunkt i Økonomi ved Roskilde Universitet)


27. OKTOBER: STRUKTURELLE BARRIERER FOR DEN GRØNNE OMSTILLING

 • Hvad er bæredygtighed?
  v. Anders Bjørn (Postdoc i Kvantitativ Bæredygtighedsvurdering ved DTU)

 • Decolonization and Green Industrialization*,
  v. Lindsay Whitfield (Prof. og co-director ved Centre for Business and Development Studies, CBS


3. NOVEMBER: KONFLIKTER: VOLD, FRED OG KAMPEN FOR EN BÆREDYGTIG ØKONOMI

 • Building peaceful and sustainable societies – an impossible utopia?*,
  v. Barbara Magalhães Teixeira (Phd-studerende ved Lunds Universitet)

 • Økologisk Økonomi
  v. Inge Røpke (Prof. emerita i Økologisk Økonomi
  ved Aalborg Universitet)


10. NOVEMBER: AFRUNDING: MINDRE ER MERE!

 • Less is More - How Degrowth will Save the World*,
  v. Jason Hickel** (Prof. i økonomisk antropologi ved Universidad Autonóma de Barcelona)

 • Afrunding,
  v. Mads Falkenfleth (Forperson i RE:DK)
   

*Oplæg på engelsk

**Virtuel session

bottom of page